ONBİRİNCİ KALKINMA PLANINDA ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

41 okunma 01/09/2019

2019-2023 dönemini kapsayan on birinci kalkınma planı sanayi politikalarında öncelikli sektörler; kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları, tekstil-giyim-deri, metalik olmayan mineral ürünler sanayii, ana metal sanayii, gemi inşa sanayi ve mobilya olarak sıralanmaktadır.

 

Bu sıralama devlet desteklerinde öncelikli olarak bu sektörlere fazla miktarda teşvik verileceği ve özel olarak diğer sektörlerden fazla finansman, vergisel desteklerden yararlandırılacağını bize işaret etmektedir.  

 

Hatay-İskenderun genelinde bu sektörleri irdelemek gerekirse planda Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacağı göze çarpmaktadır. 5 yıllık süre içerisinde Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulacağı ve bu bölgenin ilk tesisinin temel petrokimyasallara dönük entegre üretim yatırımı olacağı belirtilmektedir.  Planda, Türkiye genelinde nükleer santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulan yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimden tedarik edebilen yatırımların desteklenmesi söz konusudur. Ferrobor, Nor Nitrür ve Bor Karbür üretecek tesisler bunların ar-ge tesislerinin teşvikinin ön plana çıkarılacağı anlaşılmaktadır.

 

Ülkemizdeki linyit rezervlerinin değerlendirilmesi, kömür kaynaklı kimyasalların üretilebilmesine olanak veren gazlaştırma reaktörlerinin kurulabilmesi amacıyla yapabilirlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi diğer bir başlık olarak ortaya konmaktadır.

 

Bölgemiz sanayisine entegre olabilecek makine-elektrikli teçhizat sektörlerindeki yenilikler ise şöyle özetlenmektedir. Yatırım teşvik sistemi kapsamında yerli makine alımına yönelik hibe ve ilave finansal destek sağlanacak, makine sektöründe kümelenme teşvik edilecektir. Makine sektöründe doğal kümelenme envanteri oluşturulacak, kamu alımları ve düzenlemeler ile yerli üretim geliştirilecektir.

 

Öncelikli diğer bir sektör otomotivde ise, yüksek teknolojiye dayalı yerli marka araç üretimi ile rekabet gücü yüksek tedarik sanayinin geliştirilmesi ve uluslararası Pazar payının artırılması amaçlanmaktadır. Otomotiv sanayiinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray, Adana illerinde nitelikli işgücüne dönük eğitim kurumlarına destek verilecektir. Otomotiv yan sanayiinde mevcut ve yeni yatırımlara özel devlet desteği sağlanacaktır.

 

Lojistik sektörünün geliştirilmesi yönünde raylı sistem araçları ile bileşenlerinin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin ar-ge, tasarım ve üretim kabiliyetleri geliştirilecektir. Lojistik sektöründe beş yıl içerisinde bölgemizi ilgilendiren Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demiryolu hattının yenilenerek imalat sanayi sektörlerinin Mersin-İskenderun limanlarına erişiminin kolaylaştırılacağı öngörülmektedir. Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yeni lojistik merkezlerinin oluşturulması planı yanında Çukurova Havalimanının tamamlanacağı belirtilmektedir. Bölgemiz sanayicilerinin raylı sisteme dönük yan sanayi yatırımlarının fizibilite çalışması yapması yönünde görüşlerimi burada belirtmek istiyorum.

 

Bölgemizi ilgilendiren diğer bir öncelikli sektör ana metal sanayidir. 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma politikalarında demir çelik sektöründe ihracatın ve ihraç pazarlarının genişletilmesi, standart dışı kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi, savunma sanayi, demiryolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik alanlarda kullanılan çelik türlerinin kalite ve ebat bazında yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesine ve girdi tedarikinin güvence altına alınmasına önem verilmesi öngörülmektedir.

 

Alüminyum sektöründe havacılık, savunma ve otomotiv sanayi gibi sektörler için gerekli olan yüksek alaşımlı, ısıl işlemle mukavemeti artırılmış, katma değeri yüksek ürünlerin yerli olarak üretilebilmesine yönelik ar-ge ve yatırım faaliyetlerinin özendirileceği belirtilmektedir.

 

Mobilya sanayiinde katma değerin artırılması amacıyla tasarım ve markalaşma kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gemi sanayi ve yan sanayinin rekabet gücünün artırılması yönünde yeni hedeflerin ortaya konacağı gözlemlenmektedir.

 

Bölgemiz sanayicilerinin metal ve makine sanayi başta olmak üzere lojistik sektörüne dönük yeni yatırımların fizibilite çalışmalarını yapmaları ve bölgemizde ürün çeşitlendirmesine yönelmeleri plan hedeflerine uygun olacak kanaatini taşımaktayım.