3.2. KDV Oranı %8’den %1’e İndirilen Yeme-İçme Hizmetlerinde:

30 okunma Ekim 2020

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli (II) sayılı listenin  “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün; 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetlerinde %8 olan KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 13.07.2011 tarih B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1666-52 sayılı özelgede;

“…Bu hüküm çerçevesinde, Şirketinizce özel bir hastaneye sunulan yemek hizmeti, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırası kapsamında % 8 oranında katma değer vergisine tabidir...” denildiğinden, %8 KDV oranına tabi bu kapsamda verilen yeme-içme hizmetlerinde de KDV oranı %1’ indirilmiş olmaktadır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 12.02.2019 tarih 39044742-130[Özelge]-132900 sayılı özelgede;

“…Söz konusu özelge talep formu eki, … Kamu …Kurumu ile firmanız arasında imzalanan "24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Hizmet Alımı" sözleşmesinin incelenmesinden; yemek işinde çalıştırılacak personel alımı ile yemek öğünleri bedellerinin ayrı ayrı olarak belirlenmesine rağmen yapılan işin bir bütün olarak yemek işi olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, … Kamu … Kurumuna firmanız tarafından verilen söz konusu hizmet "Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri" kapsamında değerlendirilerek (% 8) KDV'ye tabi tabi tutulması ve hizmet bedeli üzerinden (5/10) oranında oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir…”

denildiğinden, bu kapsamda verilen yeme-içme hizmetlerinde de KDV oranı %1’e indirilmekle birlikte tevkifat uygulamasına da devam edilecektir.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 26.07.2013 tarih 73903997-130[28-2012 /28]-147 sayılı özelgede;

“… Öte yandan, işletmeler tarafından müşterilerine tabldot usulü yemek verilmesi, tabldota dahil yiyecek türleri faturada ayrı gösterilse dahi KDV Kanununun 4. maddesine göre hizmet sayılması gereken bir işlemdir. Bu çerçevede tabldot yemeğin bir parçası niteliğindeki ekmeğin verilen hizmetten ayrı tutulması ve teslim hükümlerine göre vergilendirilmesi mümkün değildir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce imal edilen yemeklerin tabldot usulü müşterilerinize satışı sırasında tabldota dahil olan ekmekler düzenlenen faturalarda ayrı ayrı gösterilseler bile, tabi oldukları ayrı katma değer vergisi oranlarına göre değil, toplam hizmet tutarı içinde dikkate alınarak %8 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır…”

denildiğinden, yemek ile birlikte verilen ekmek, yoğurt, tatlı, ayran vb. ürün teslimlerinde de faturada ayrı gösterilseler dahi ait oldukları KDV oranı yerine, ana hizmet olan yeme-içme hizmeti kapsamında değerlendirilerek %1 orana tabi olacağı anlaşılmaktadır.