TURGUT ÖZAL KURUMLARINDAN SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 

30 okunma Ekim 2020

Ülkemiz jeopolitiği ve Osmanlı bakiyesi olması nedeniyle Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika’daki ülkelerin siyasi krizlerinde taraf olmak mecburiyetinde kalmaktadır. Birinci dünya savaşı sonrası batılı ülkeler tarafından Orta Anadolu’ya sıkıştırılmak istenen Türk milleti kurtuluş savaşı ile birlikte kendisine vurulan prangaları kırarak yeni devletin temellerini atmıştır.

 

Birinci dünya savaşından bir asır sonra Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de oluşturulmak istenen Kürt devleti, Kıbrıs’ın Türklük davası, 12 Adalar meseleri ve Doğu Akdeniz’deki Yunanistan’ın oldu bitti ile Türkiye’yi Akdeniz’e çıkarmama planları, Libya’da Hafter güçlerinin meşru hükümeti yıkma çabaları, Kafkasya’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırması vb sorunlar ülkemizin güçlü olmasını gerekli kılmaktadır.

 

Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” düsturunu dış politikanın ana eksenine yerleştirmiş olan Türkiye, maalesef etrafındaki tuzakları çökertmek için güçlü ordu ve güçlü savunma sistemlerine sahip olmak mecburiyetindedir. 1974 Kıbrıs barış harekatı sonrası ABD ve batının ülkemize uyguladığı ambargo sonucunda savunma sistemlerinde NATO dışında kendi yağı ile kavrulma ihtiyacını hissetmiştir. Makine Kimya Endüstrisine entegre olmak üzere Kıbrıs harekatı sonrası kurulan ASELSAN’ı da içine alacak şekilde 1985 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından Savunma Sanayi Müsteşarlığı (bugünkü adı Başkanlık) kurulmuştur.

Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.​ Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmış, 2018 yılında ise 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 7 numaralı “Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi​ ile kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

​Savunma Sanayii Başkanlığına “modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla; 

 • İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlamak,
 • Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla desteklemek, 
 • Modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit etmek, 
 • Proje bazında yıllar itibariyle verilecek olan alımların programlarını sipariş kontratına bağlamak, 
 • Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etme, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirme, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırma, teşebbüsleri yönlendirme, bu konudaki Devlet katılımını planlamak, 
 • Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleme,​​
 • İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapmak, 
 • Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve off – set ticareti konularını koordine etmek,
 • Fondan kredi verme veya yurt içinden ve yurt dışından kredi alma ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurma ve iştirak etmek,
 • Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
 • ​​Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek,
 • Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Şeklinde özetlenmektedir.

Savunma Sanayi Başkanlığı kuruluşları, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri kara, deniz ve hava araçları yanında Füzeler, Namlulu Silahlar, Haberleşme Sistemleri, Elektronik harp sistemleri üretimi yapmaktadır. 

Savunma sanayi başkanlığı şu anda 60 milyar $ bedelli 553 proje üzerinde çalışma yapmaktadır. Ülkemizde imal edilen bu ürünler kendi ihtiyacımız dışında çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Yurtdışına satılan ürünlerin bedeli 2 milyar dolar civarında bulunmaktadır.

Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından kurulan Savunma Sanayi Başkanlığı, günümüzde ülkemizin ihtiyaç duyduğu savunma sistemlerimizi üreterek ihracatını da yapmaktadır. Son 18 yıllık Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar bu kuruma sahip çıkarak geliştirmiş ve ülkemize tuzak kuran ülkelere gerekli dersi vermeye devam etmektedir. 

Türkiye, 1000 yıldır aziz şehitlerimizin kanı ile sulanmış olan Anadolu coğrafyasında ilelebet kalacak, masum milletlere de yardım edecektir.