ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

30 okunma Ağustos 2020

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

(ÜNİVERSİTELERİMİZİN PERFORMANSLARI)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2019 yılında 172 üniversitemizde yapmış olduğu araştırma ile bu kurumlarımızın performanslarını ölçerek 2020 yılı Temmuz ayında web sitesinde yayınlamıştır. Performans ölçümündeki kriterler; öğrenci tercihleri sonucunda doluluk oranları, KPSS, ALES sınavlarındaki sıralamada başarı oranları, doktora mezun sayıları, öğretim elemanlarının yayın sayıları, öğrenci başına elektronik ve basılı kitap sayıları, programlarının akredite sayıları, TUBİTAK gibi kurumlardan alınan ödül sayıları, Disiplin soruşturma sayıları esas alarak değerlendirme yapmıştır.

Üniversite sınavına girmiş olan öğrencilerimize yararlı olur düşüncesi ile bu değerlendirmeyi okuyucularımızın bilgisine sunmak istiyorum. Ülkemizde 206 yükseköğretim kurumunda yaklaşık 4 milyon civarında gencimiz öğrenim görmektedir, bu öğrencilerin %85’i devlet üniversitelerinde, % 15’i vakıf üniversitelerinde 158 bin öğretim elamanından ders almaktadır. Öğretim elemanlarının 135 bin kişisi devlet üniversitelerinde, 23 bin kişisi özel vakıf üniversitelerinde görev yapmaktadır.

Üniversitelerimizin doluluk oranları % 83 civarında olup % 100 doluluk oranına sahip üniversiteler İstanbul, Ankara, Boğaziçi, İzmir Demokrasi, İstanbul Medeniyet, Ankara Sosyal Bilimler, Mimar Sinan ve Abdullah Gül üniversiteleridir. Doluluk oranları en düşük üniversiteler ise İstanbul Rumeli (%31), Antalya AKEV (%42), Hamdi Emin Paşa (%43), İstanbul Aydın (%54), İstanbul Arel (%55) üniversiteleridir.

Kamu Personeli Seçme Sınavında % 10 dilime giren üniversitelerin program sayılarına göre sıralaması İstanbul 43, Hacettepe 42, Marmara 36, Dokuz Eylül 32 program ile ilk sırada yer almaktadır. Akademik çalışma yapacak öğrencilerin girdiği ALES sınavlarında ilk % 10 dilime gren üniversiteler ise Yeditepe 22, ODTÜ 20, Marmara 19, Yıldız 19 program ile ilk sırada yer almaktadırlar.

Üniversitelerimizden 2018 yılında mezun olan doktora öğrenci sayısı 7250 olup bu mezunların % 90’ı devlet üniversitelerinden, % 10’u vakıf üniversitelerinde eğitim görmüştür. En yüksek doktora eğitimi vermiş olan ilk 5 üniversitemiz İstanbul, Gazi, Hacettepe, Ankara ve Erzurum Atatürk’tür. 

Akredite olmuş üniversite sayısı 61, program sayısı 420’dir. Sakarya üniversitesinin 34, İstanbul Teknik Üniversitesinin 30, Hacettepe Üniversitesinin 18, Yeditepe Üniversitesinin 17, Kocaeli Üniversitesinin 15 programı akredite olmuştur. 2018 yılında disiplin soruşturması geçirmiş olan 10.202 öğrencinin 8 bin tanesi devlet üniversitesinde ve 2.2 bin öğrenci vakıf üniversitesine mensup gençlerimizdir. 

2.222 uluslararası etkinlik düzenleyen 154 üniversitemizin ilk beşi ise şöyledir. Hacettepe 161, Eğe 123, Koç 113, İstanbul 65, Kadir Has 63 ile ilk sırada yer almaktadırlar. Teknokent ve Teknoloji Transfer Merkezlerine katkı sağlayan 90 üniversitede 13.646 öğrenci ile ilk sırayı alan üniversitelerimiz ise; ODTÜ 1655, Gaziantep 1161, Samsun 19 Mayıs 864, Eskişehir Osman Gazi 600 gencimiz ile en önde bulunmaktadır.

Öğrenci başına basılı kitap sayısı ortalaması 7 olarak tespit edilmektedir. Bu ortalama esas alındığında tüm yükseköğretim kurumlarımızda 28 milyon basılı kitabın olduğunu söylemek mümkündür. Öğrenci başına elektronik yayın ise 110 olarak tespit edilmiştir. Aynı şekilde tüm üniversitelerimizde 440 milyon elektronik yayın olduğunu saptamak mümkündür. Öğrenci başına basılı yayının en yüksek olduğu 5 üniversite; Ankara Sosyal Bilimler 90,7, İstanbul 29 Mayıs 52,5, Bilkent 40,6, İbni Haldun 38, Koç 34,7’dir. Öğrenci başına en düşük olan üniversiteler ise İzmir Demokrasi, Antalya Akdeniz, Manisa Celal Bayar, Giresun ve İstanbul Yeni Yüzyıl’dır. Öğrenci başına Elektronik Yayının olduğu ilk 5 üniversite İbni Haldun, Şırnak, Alanya Hamdullah Emin Paşa, İstanbul Medeniyet ve Artvin Çoruh’dur. Erişilebilir bilgi paketinin en düşük olduğu üniversiteler Antalya AKEV, İstanbul Kent, Türk Hava Kurumu, Ardahan, Boğaziçi üniversiteleridir. 

145 üniversitenin gerçekleştirdiği Sosyal ve Endüstriyel proje sayısı 4952 olarak ortaya çıkmıştır. Bu projelerde ilk 5 sırayı alan üniversitelerimiz Kayseri Erciyes 491, Eskişehir Anadolu 348, İzmir Eğe 227, Gaziantep 201, Bilkent 147 adet olarak ön sıradadır. Yüksek Öğretim Kurumu, TUBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisinden ödül alan 64 projenin 5 adedi Bilkent, 4 adedi İTÜ, 4 adedi ODTÜ, 4 adedi Ankara, 4 Adedi Koç ve 4 adedi Dokuz Eylül Üniversitesine verilmiştir.

Son olarak üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayılarında ilk 5 üniversite; Ankara 466, Gazi 352, İstanbul 350, Hacettepe 314, Eğe 310 yayın ile ön sıralardadır. Uluslararası hakemli yabancı yayın yapan dergilerde ise Ankara 2169, Gazi 1447, İstanbul 2168, Hacettepe 1830, İTÜ 1414 yayın ile ilk sırayı almışlardır. Eserlerine atıf yapılan üniversitelerimizin sıralaması ise Hacettepe 653, İTÜ 611, Boğaziçi 604, İstanbul 580, ODTÜ 566 atıf ile ilk sıralardadır. 

Üniversite tercihi yapacak olan gençlerimizin gelecekteki planları ve hedeflerinde bu verilerin analizinin yapılmasını önermekteyim. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum.