İŞLETMELERİN BÜYÜME POLİTİKALARI

30 okunma Nisan 2024

İŞLETMELERİN BÜYÜME POLİTİKALARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN

 

 

İşletmeler rakipleri ile yarışta varlıklarını sürdürebilmek için dikey veya yatay büyüme stratejileri uygulamaktadırlar. Yatay büyüme ürün çeşitlendirmesi ile kapasite artışı yapma (ilave yatırım), maliyetleri düşürmeye dönük darboğazlarını giderme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dikey büyüme ise ürün tedarikine dönük veya pazarlamaya dönük yeni örgütler kurma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

 

Büyümenin finansmanında yeşil kredi veya yeşil tahvil konusu bankacılık sektörünün reel sektörümüzle birlikte üzerinde çalıştığı en önemli konulardan birisi haline gelmiştir. Uluslararası finans kuruluşları sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansman konusunu 20. Yüzyılın son çeyreğinde gündemine alarak kredi uygulamalarını bu yönde disipline etmiştir.

 

Uluslararası finans kuruluşlarından Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 1980 yılından itibaren Türkiye’ye kullandırmaya başladığı kredilerde çevreye uyumlu projeler ile yeşil enerji konularına öncelik vermiştir.

 

Dünya Bankası ile Avrupa Yatırım bankası T. Sınai Kalkınma Bankası, T. Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırdığı Tekstil, Tarımsal Sanayi, Sanayileşme Fonu, Turizm Yatırım projelerinde çevreyi kirletmeyecek sektör yatırımlarına öncelik vermiştir. Çevreyi kirletecek projelerde ise arıtma tesisleri koşulunu getirmiştir.

 

1992 yılında BM öncülüğünde ortaya konmuş olan sürdürülebilir kalkınma politikaları çerçevesinde ülkelerin uygulayacağı büyümede insan sağlığı ve temiz hava ekseninde projelerin çevre ve yeşil enerji odaklı olarak gerçekleşmesi kuralları ortaya konmuştur.

 

Uluslararası finans kuruluşlarının proje bazlı kredileri ağırlıklı olarak sürdürülebilir yeşil enerji, çevre kredilerini kapsayacak şekilde reel sektörün kullanımına sunulmuştur. Bizim ülkemizde kalkınma bankacılığı yapan T. Sınai Kalkınma Bankası, T. Kalkınma ve Yatırım bankaları ile bazı ticari bankalar bu uygulamaya dönük faaliyetlerini yeniden planlamışlardır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuz Sürdürülebilir Finansman ile ilgili kuralları tespit ederek bankalarımızı bu yönde bilgilendirmiştir.

 

T. Kalkınma ve Yatırım Bankası ile T. Sınai Kalkınma Bankası proje kredileri portföyü ağırlıklı olarak yeşil enerji yönünde sanayicilerimizin kullanımına açılmıştır. Her iki bankada enerji kredileri yenilenebilir ve enerji verimliliği olarak yatırımcılarımızın proje finansman ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

Ülkemiz sanayinin büyümesi yönünde krediler; güneş enerjisi santralleri, özel tüketim enerji santralleri, dağıtık enerji üretim santralleri, rüzgâr enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri, CO2 emisyonu azaltılması projeleri, fosil yakıtın azaltılması projeleri, atık ısıdan enerji üretim projeleri, enerji ve hammadde optimizasyonu projeleri, atık yönetim ve geri dönüşüm projeleri, atıksu iyileştirme projeleri ve modernizasyon projeleri olarak sıralanmaktadır.

 

Özellikle bölgemiz yatırımlarının metal sektörüne dönük olduğu düşünüldüğünde firmaların üretim maliyetleri içerisinde enerji giderlerinin pay olarak önemli bir yer tuttuğu göz önüne alındığında yeşil kredilere ihtiyacın ortada olduğunu söylemek mümkündür. Tarım ile sanayinin birlikte bölge kalkınmasında rolünün devam ettirilmesi yönünde çimento ve metal sektörünün geliştireceği projelerde yeşil finansman büyümemize ve sağlıklı çevreye etkili olacaktır.

 

Ramazan bayramınızı en iyi dileklerimle kutluyor, esenlikler diliyorum.