İklim Değişikliği ve Yangınlar!

30 okunma Ocak 2020

Son birkaç haftadır Avustralya kıtası tabiri caizse cayır cayır yanmaktadır. Dün itibarı ile yapılan incelemelerde, çeşitli hayvan türlerinden 500 Milyon’nun üstünde birey maalesef yanarak can vermiş bulunmaktadır. Bunlardan 8000’nini (toplam birey sayısının yaklaşık %30) türü tükenme tehlikesi altında olan Koalalardan oluşuyor. Bu yangınların en büyük sebebi, azalan yağmurlardan dolayı, kurak iklime sahip olan bölgenin daha da kurak olmasıdır.

 

 

Şekil 1: Son 48 saatte Avustralya'da oluşan yangınlar.

Bu durum maalesef kurak iklime sahip olan bütün bölgeler aynı riskle karşı karşıyadır. Bizim ülkemizin büyük bölümü kurak ve yarı kurak iklime sahip olduğundan, ülkemizde acilen bir iklim değişikliği kriz masası oluşturulmalı, orta ve uzun vadede bu gibi doğal afetler için risk analizi yapılıp yol haritaları belirlenmelidir. 

Bulunduğumuz coğrafya, en tehlikeli alanların içinde sayılmaktadır. 26 Aralık 2019 tarihinde Hatay ilinin Reyhanlı ve Kırıkhan ilçe sınırları arasında kalan alanın büyük bölümünün (13 bin 288 hektarlık bir alan) Dağ Ceylanı ve Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanı olarak kabul edildiği karar resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girmiş bulunmaktadır. Bu uğurda yıllardır emek veren, Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı sayın Abdullah ÖĞÜNÇ’e, bütün çalışan ve gönüllerine sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarım. Bu bölgede çizgili sırtlan, kayalık gerbili, saz kedisi, uzun kulaklı çöl kirpisi, oklu kirpi kurt gibi memeli türünün burada yaşadığı kayıt altına alınmış olup, Türkiye’nin Serengeti’si olarak anılmaktadır. Doğru hamle ve yatırımlarla bu bölge, çok büyük Eko-Turizm bölgesi olma potansiyeline sahiptir. Kurak iklime sahip bu alan, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında gelmektedir.

 

Şekil 2: Son 48 saatte Afrika ve Avrupa'da oluşan yangınlar.

Şekil 2’de, şu anda yaz mevsiminin yaşandığı güney yarım kürede, son 48 saatte yaşanan yangınların dağılışını ve sıklığını görmektesiniz. Sıcaklığın arttığı ve buna bağlı olarak yağışların azalarak kuraklığın arttığı benzer bölgelerdeki tehlikenin ne düzeylere ulaştığının bilimsel verileridir.

 

Üniversiteler, STK’lar, Kamu Kurumları bu gibi insansal kaynaklı afetler için, geç olmadan ciddi ve kararlı adımlar atmalıdırlar. Bugün Avustralya’da meydana gelen bu felaket gelecekte benzer bölgelerde de görülecektir. 

 

Unutmayalım, bu dünya bizim değil, çocuklarımızdan, çocuklarımızın geleceğinden ödünç almışız. 

Sagılarımla