GELECEĞİN MESLEKLERİ

30 okunma Ocak 2019

Yer küremizde teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte geçtiğimiz yüz yılda bazı işler ve meslekler ortadan kalkarak yeni meslekler yerini almıştır. Önümüzdeki yıllarda bu süreç hızlı bir şekilde devam edecek bazı işler ortadan kalkacak, bazı işler sıradan hale gelecek, bazıları büyüyecektir. Bu gelişmeler yaşam tarzımızı ve çalışma biçimimizi dönüşüme uğratacaktır.

 

Önümüzdeki yıllarda iş görenlerin hayatta kalmasının tek yolu gelişen endüstriler için hangi becerilerin önemli olacağını tespit etmektir. Çalışanlar ve işverenler değişimin döngüsü içerisinde becerilerini ve bilgi seviyelerini bu dönüşüme uydurmak zorunda kalacaktır. Sanayiciler, İş liderleri, eğitimciler, iktidarlar iş hayatındaki bilgi döngüsünün dışında kalmaması için teknoloji becerilerini değiştirerek yeniliklere odaklanmaktadırlar.

 

Dünyadaki bilgi ve düşünce kuruluşlar 2025 yılına kadar işgücündeki becerilerin % 35’inin değişmesini beklemektedirler. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “Mesleklerin Geleceği” raporunda 2020 yılında otomasyon nedeni ile yaklaşık 5 milyon işin ortadan kalkacağını işaret etmektedirler. 

 

Dünya Ekonomik Forumu, 2020 yılında çalışanların değişen dünya koşullarına adapte olabilmeleri için şu 10 beceriye ihtiyacının olduğunu tartışmışlardır. Bu beceriler: Karmaşık problem çözme, eleştirel düşünce, yaratıcılık, insan yönetimi, başkalarıyla koordinasyon, duygusal zeka, muhakeme etme ve karar verme, hizmet yönetimi, müzakere, bilişsel esneklik olarak sıralanmaktadır. 

 

Çalışma hayatına devam edebilmek için kaçınılmaz olarak bazı yeteneklerimizi geleceğin işlerine uyarlamamız gerekecek ve ayrıca yeni beceriler de öğrenmemiz gerekecektir. 2020 yılında başarılı olabilmek için gereksinim duyulan ek beceriler ise şöyle sıralanmaktadır. Öğrenmeyi öğrenmek, hızlı ve akıcı okuma, not alma, bilgi analizi, modellerin belirlenmesi ve trend eğilimler, yazılı ve sözlü iletişim, teknolojiyi anlama ve kullanma.

 

Dünya Ekonomik Forumunda tartışılmış olan geleceğin meslekleri ise şöyle sıralanmaktadır: Veri analistleri, Tıbbı Teknisyenler, Fiziksel Terapistler, İş Yeri Ergonomi Uzmanları, Satış ve Pazarlama Uzmanları, İşletme Analistleri, Yazılım ve Bilgisayar Geliştiricileri, veterinerler, ürün tasarımcısı ve yaratıcıları, öğretmen ve eğitmenler, muhasebeciler ve denetçiler.     

 

Küresel medya ve eğlencenin son yıllarda oldukça büyük bir değişim geçirdiğini gözlemlemek mümkündür. Bankacılık ve finansal hizmetler ile yatırım sektörü iletişim sektörü kadar değişim geçirmemiştir, satış ve imalat iş görenlerin teknolojik okuryazarlık gibi becerilere ihtiyaç duymaktadır. 

 

Mobil internet ve bulut teknolojisi çalışma şeklimizi etkilerken, 3D baskı ve ileri malzemelerin kullanımı hala erken aşamalarda bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu geleceğin meslekleri ile ilgili 2019 yılında önemli çalışmalara imza atmış bulunmaktadır. Geleceğin mesleklerinde sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimlerinde komisyonlar kurarak önemli çalıştaylar yapmıştır. Bu çalıştaylarda ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında büyük değişiklikleri yürürlüğe koymaya başlamıştır. Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yeni alanlarda programlar açmaya başlamıştır. Bu programların iş hayatımıza olumlu etkileri olacağını düşünmekteyim.