Makaleler > Mustafa ÖZSOY > KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME

KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME

Mustafa ÖZSOY

mail@rapordergisi.com | www.isimsoyisim.com | Twitter | Facebook

KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME01/01/2019

Borçlu şirketlerin borcundan kurtulma yolları konkordato ve iflas erteleme olarak sıralanıyor. Peki, konkordato nedir? İflas erteleme nedir? Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark nedir?

Konkordato kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için uygulanıyor. 

Konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma oluyor. Konkordato, çoğu zaman vade kazandırarak ticaret faaliyetlerin devamını sağlıyor.

Konkordatoda borçlu alacaklılarının en az 3'te 2'si ile bir anlaşma yapıyor. Burada alacaklılar, alacaklılarının bir kısmından feragat ediyor.

Borçlu bu konkordato anlaşmasını yaptıktan sonra ilgili ticaret mahkemesinden bu kararı tasdik ettirerek kesinleştirmiş oluyor. Borçlu, konkordato ile varılan anlaşma gereği, borçlarının belirli bir kısmını ödeyerek tüm borçlarından kurtulabiliyor.

İflas erteleme ise, malvarlığı borca batık olan bir şirketin bir yandan alacaklılarını korurken, bir yandan da o şirkete zaman kazandırarak borçlarını ödemesini sağlayan ve onu ekonomiye kazandıran bir yol oluyor.

Borçlu şirket gerekli belgeler ve inandırıcı bir iyileşme projesi ile bağlı olduğu icra mahkemesine iflas erteleme talebinde bulunabiliyor. Talep mahkemece değerlendiriliyor. Ön bilirkişi raporu ile iflas erteleme davasının görülmesine kanaat oluşursa mahkeme davayı görmeye başlıyor. Tüm alacaklıların da katılımı ile iflas erteleme davası sürecek olup bu süreçte şirkete bütün faaliyetleri yürütmesi amacı ile bir kayyum heyeti atanıyor. Kayyum heyeti şirketi idaresi süresince, ticaret mahkemesine 3 ayda 1 rapor vererek mahkemeyi bilgilendirecek.

Eğer mahkeme kayyumlar tarafından verilen raporlar neticesinde şirketin gerçekten iflasın ertelenmesine ilişkin bir kanaat oluşursa, iflas erteleme sonucunda da şirketin yeniden ekonomiye kazandırılacağı ve alacaklılarına borcunu da ödeyebileceği gibi bir kanaat oluşursa 1'er yıllık süreler toplam 4 yıla kadar iflas erteleme verilebiliyor.

Konkordato ile iflas ertelemenin arasındaki fark ne?

İflasta bütün alacaklıların tahsil edilmesi ve dolayısı ile bütün alacaklılarla muhatap olma durumu söz konusu olurken, konkordatoda alacaklıların sadece bir kısmı ile anlaşılması ve alacaklıların bir kısmının ödenmesi durumu söz konusu oluyor.


Sosyal Ağlarda Paylaş

Yazarın diğer makaleleri Tarih
Vergi ve Harçlar Yeniden Belirlendi 01/02/2019
KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME 01/01/2019
YATIRIM TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 01/12/2018
6728 SAYILI YASA İLE ÇEK KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 01/11/2018
Dini tesislere ilişkin yapılan bağış ve yardımların yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirimi hk. 01/10/2018
EKSİK İŞÇİLİK PRİM TUTARLARI İLE KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI 01/08/2018
YURT DIŞINDAKİ PARA VE MENKUL KIYMETLERİN VERGİ ÖDEMEDEN KAYDA ALINMASI 01/07/2018
YENİDEN YAPILANDIRMA 01/06/2018
VERGİ İNDİRİMİ 01/05/2018
YENİ BİR AF MI? 01/03/2018
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE DEĞER KAYBI 01/12/2017
Eski Ortaklar Vergi Ve Sigorta Borcu Bırakmışsa 01/11/2017
HACZEDİLEMEZ MALLAR 01/10/2017
İZAHA DAVET 01/09/2017
Miras Yoluyla veya İvazsız Olarak İntikal Eden Gayrimenkullerin Satışı 01/08/2017
BAĞIŞ VE YARDIMLARDAKİ İLİŞKİN KDV 01/01/2017
İHALEYE GİRMENİN ÖN KOŞULLARI 01/12/2016
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 01/10/2016
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 01/07/2016
SAHTE BELGE KULLANIMI 01/05/2016
ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI TEMSİLCİ ADINA HACİZ İŞLEMİ, ŞİRKETİN MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASINDAN SONRA TEMİN EDİLEBİLİR. 01/04/2016
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SEÇİMİ 01/03/2016
YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 01/11/2014
KAYIT VE BELGELERİ TAHRİP ETME 01/10/2014
MERKEZİ YURTİÇİNDE OLUP YURTDIŞINDAKİ İŞ YERLERİNE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ 6486 SAYILI KONUNLA GELEN TEŞVİK 01/05/2014
Kamu Alacağının Tahsili 01/04/2014
İHTİYATİ HACİZ KARARI 01/03/2014
İŞÇİNİN İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ 01/10/2013
KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLER 01/09/2013
TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI 01/07/2013
ÇALIŞMA BELGESİ 01/06/2013
SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI 01/04/2013
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI 01/01/2013
YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ 01/12/2012
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 01/11/2012
MAL VEYA HİZMET SATIŞI OLMAKSIZIN POS CİHAZININ KULLANIMI 01/10/2012
4/B (BAĞ-KUR) SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ 01/08/2012
YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI ÇIKIŞI 01/07/2012
TÜRK TİCARET KANUNU 01/06/2012
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 01/05/2012
ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ 01/04/2012
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İBRANAME 01/03/2012
HİBE EDİLECEK OKUL VE SAĞLIK KURULUŞUNUN VERGİSEL DURUMU 01/02/2012

Ziyaretci Sayısı