Makaleler > Uğur KANTEKİN > HZ ALİ DEN YÖNETİCİLERE NASİHATLER

HZ ALİ DEN YÖNETİCİLERE NASİHATLER

Uğur KANTEKİN

mail@rapordergisi.com | www.isimsoyisim.com | Twitter | Facebook

HZ ALİ DEN YÖNETİCİLERE NASİHATLER01/05/2012

Hayatımızda başımıza gelen birçok olay, musibet ya da güzel olaylar gelebilir. Ancak birçoğunda hemen isyan eder, sağa sola bağırmaya başlarız. Kuran’ı Kerim’in Bakara suresi Tevilinde şöyle bahsetmektedir. “Başınıza gelen tüm musibet ve olaylar mutlaka bir peygamberin veya bir Evliyanın başına gelmiştir. Eğer onların hayatını iyi okursanız hem musibetleri hem de çözüm yollarını bulursunuz” Gerçekten her alanla ilgili bir olayı incelediğimizde Kuran da ya da bir Hadisi şerif de mutlaka rastlamak mümkündür. İşte yönetim ve yöneticilik mesleği ile ilgili Hz. Ali efendimizin 1400 yıl önce söylediği sözler buğun aynen geçerlidir. Sadece birkaçını buraya aldığımız “Yöneticilere tavsiyeler” konusu inşallah yöneticilerimize bir ışık olur. 

      Peygamber efendimiz (sav) bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. “Her biriniz çobansınız ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır ve elinin altındakileri layıkıyla muhafaza etmekten sorumludur. Erkek ailesinde bir çobandır ve o da eli altındakilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Dikkat edin! Her biriniz çobansınız ve her biriniz sorumlusunuz.

      Bu hadisi şerif her yöneticinin sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Yönetim anlayışı ister vali, ister belediye başkanı ister genel müdür ya da bir kurumda müdürlük olsun fark etmez. İnsanlara davranış ve bakışı değiştirmez.

      Başka bir hadisi şerif de insanların kulak memelerine kadar ter içinde kalacağı mahşer gününde arşın gölgesiyle gölgelenecek yedi zümreden birinin adaletli yöneticiler olduğu belirtilmiştir.

      Hz Ali efendimizin yöneticilere tavsiyesini okuyunca daha iyi anlaşılmaktadır ki bugün de aynı tavsiyeler geçerlidir ve yarında geçerli olacağı kesindir. Bunlardan bir kaçını buraya aldık.

      *Halka kalbini aç, muhabbet besle ve lütufta bulun. Sakın yırtıcı bir hayvan gibi o çaresizlere saldırma, çünkü onlar iki sınıftır. Ya dinde kardeşindirler ya da yaratılışta benzerindirler. Hatayla ve kasten işledikleri suçlar da vardır. Ama ellerinden tutup yardım edilse doğru yola gelebilirler. Sen Allah tan nasıl kusurlarının bağışlanmasını istiyorsan onlarda senden bağışlamanı isterler. Sen onların üstündesin ama sana bu görevi veren bir üstün de var. Ama onun da üstünde Allah var. Allah seni çalışanlarınla imtihan ediyor. Sakın Allah la savaşmaya kalkma. Sen ne o güçtesin nede dayanacak güçtesin.

      *Sakın birini bağışladığın için pişman olma ve asla birini cezalandırdığın için de sevinme. Öfkeni muhafaza et, sinirlerine hakim ol, badirelere atılma. “Hakimiyet bendedir, hükmederim, itaat ederler” deme. Çünkü bu davranış kalbi bozar, dini zayıflatır, fesada uğratır. Şayet yetkilerden dolayı içinde ufacık kibir meydana gelirse Allah’ın hükmettiği kainata bak. Yerleri ve gökleri yaratan yüce Allah, bütün zorbaları rezil eder, kibirlileri iyice alçaltır.

      *zaman iki günden ibarettir. Bu günlerde biri lehinedir, diğeri aleyhinedir. Lehine olan günde övünme, aleyhine olan günde sızlanma.

      *ister kendinle ilgili, ister yakınlarınla ilgili, ister halktan sevdiğin, kayırdığın kimselerle ilgili bir mesele olsun asla Allah’a ve kullarına karşı adaletten ayrılma. Eğer böyle yapmazsan zulmetmiş olursun. Kullarına zulmedenlerin karşısında mazlumların koruyucusu ise  Allah’tır. Bu yüzden toplum adaletle düzeltilir.

      *Öyle işleri tercih et ki bu işler hem orta yolu koruyan hem de adaleti yayan işler olsun halkın genelini memnun etsin.

      * Hatalardan korunmanın yolu söz ve davranışlardan önce iyice düşünmektir.

      *Ayıpların başı kindarlıktır.

      *insanlara kin besleyen bağlarını kopar. Emin  olmadığın konularda anlamazlıktan gel, asla ispiyoncuların sözüne kolayca aldanma. Çünkü ispiyoncular ne kadar masum görünseler de hilecidirler. İstişare meclisinde seni mal varlığını kaybetmekle korkutup ihsan etmekten alıkoyacak cimrilere, cesaret gerektiren işlere karşı seni tedirgin edecek korkaklara, seni zulme sevk edecek ihtiras sahiplerine yer verme. Cimrilik, korkaklık ve hırs öyle birer huydur ki ancak Allah’ın cömertliğine, kudretine ve takdirine güvenmeyenlerde bulunur. Senden önceki yöneticilerin suçlarına ortak olmuş, onları zulme yöneltmiş kimselerle yapılan istişare en kötü istişaredir.

      * Denemeye tabi tutmadan bir kimseye güvenmek acizliktir.

      * Zulme ortak olanların yerine zalimlere yardım etmeyen ve günahkârlara ortak olmayan öyle insanlar bulursun ki bunlar diğerlerinden hiç de aşağı kalmazlar. Diğerleri kadar isabetli görüşlere sahip ve tedbir almada mahir oldukları gibi pisliğe de bulaşmamışlardır. Yükünü hafifletirler, sana yardım ederler, seni herkesten çok severler, senden başkasına muhabbet beslemezler. Bunlarla gizli ve özel işlerde de herkese açık genel işlerle de istişare et. Bunların içinden en beğendiğin, sana hoşuna gitmeyecek şeyleri söyleyen Allah’ın sevdiği kullarında görmek istemediği bir şey yaptığında yağcılık yapıp seni teşvik etmek yerine uyaran kişi olsun. Sırlarını sadıklarla ve kanaatkarla paylaş. Bunlar seni alkışlamaz ve yapmadığın şeyleri yapmışsın gibi seni övmezler de keyfin kaçarsa anlayış göster. Alkışlanmak ve yapmadığı şeylerle övülmek insanı gurura götürür. İyilerle kötüleri bir görme. Böyle yaparsan iyileri iyilikten soğutur, kötüleri de daha fazla kötülük yapmaları için cesaretlendirirsin.

      * Güzel adetleri koru. Ümmetin büyükleri de dâhil herkesin işlediği, halkın benimsediği ve sürdürdüğü güzel adetlerden birini ortadan kaldırmaya kalkışma. Yeni bir şey ortaya çıkartıp bunlarda birini yok etmeye kalkışma. Sevaplar güzel âdeti başlatanın, günahlarda güzel âdeti yok edenin olur.

      * İstişareden ayrılma. Senden öncekilerin tesis ettiği huzur ve güvenli barış ortamını davam ettirmek için her zaman âlimlerle ve ariflerle istişare halinde ol. İstişare tedbirli olmamın gereğidir.

      * Asil bir soydan gelen, şerefli bir geçmişe sahip olan, halk arasında iyi halleriyle tanınan ailelerle daima yakından ilgilen. Cesur yiğitlere ve izzetli insanlara iltifat et. Bunlar halk arasında özel bir yeri olan, iyilikleri ve üstünlükleri kendilerinde toplayan kimselerdir. Onları desteklemek için yaptıkların sana çok gelmesin. Sana uydukları minnet de ne kadar az olursa gözüne küçük görünmesin. Böyle davranırsan hakkında iyi düşünmelerini sağlar ve güvenlerini kazanırsın. Bunların yanında, böyle değerli insanların çok önemli meselelerini hallediyorum diye küçük işleri önemsemezlik etme. Bazen küçük bir iyilik pek çok büyük iyiliğin yerini tutar.

      * Düşmana karşı en sağlam silah sabırdır.

      * Memur ve amir atamalarında çok dikkatli davranmalısın. Çünkü menfaat düşkünlerinin gözleri hep bu makamlardadır. Sakın devlet görevlilerine hak etmediği halde yakınlarından veya üzerinde baskı kuranlardan birini atama. Bencilliğin ve adan kayırmanın sonu zulüm ve ihanettir. Devlet görevleri için güvenilir ailelere mensup, ehliyetli, tecrübeli, edepli, önceden beri dine hizmet ettiği bilinen kişileri seç.

      * Devlet görevlilerinin icraatlarını sürekli denetle. Vefalı ve doğru sözlü gözcülülerle onları kontrol ederek işyeri nasıl idare ettiklerini, halka nasıl davrandıklarını, emaneti muhafaza edip etmediklerini öğren. Onların verdiği bilgiyle ihanet eden olursa ihanetle topladığı malları elinden al, itibarını elinden al, onların ortadan kaldır, ihanetini ve suçunu ilan et.

      * Kalkınmış, refaha kavuşmuş bir halk sırtındaki yükleri taşımaya güç yetirir. Halkın yoksulluğu ise memleketi de yoksul bırakır. Bu yoksulluğun sebebi de ancak yöneticilerin servet düşkünlüğü, görevden alınma korkusu ve geçmişten ders almamasıdır.

      * Memurlarına çok dikkat et, onları güzel seç. Görevlerinin bilincinde olsunlar ve vakarlarını korusunlar. Kendi kıymetini bilmeyen başkalarının kıymetini hiç bilmez. İnsanların sadece dış görünüşüne bakarak tercihte bulunma. Yöneticilerin gözüne girmek için masum tavırlar takınan, kendini çalışkan gösteren kişiler olabilir. Hâlbuki bu samimiyetsizliğin ta kendisidir. Bunlara dikkat ederek senden önceki yöneticilere güzel hizmet yapmış kişileri bul. Halk nezdinde olanlara ulaş, güvenirliği ile ün salmış olanları seç. Böyle davranman Allah’a halka ve senden önceki yöneticilere karşı hürmetini gösterir. Memurların hatalarına göz yumarsan sen onları azarlayacağına onlar seninle alay ederler. 

 

Uğur Kantekin 


Sosyal Ağlarda Paylaş

Yazarın diğer makaleleri Tarih
KÜÇÜK ÇOCUKLARDA AKRAN ZORBALIĞI VE ZORBALIĞA MARUZ KALMA 01/03/2019
AT GÖZLÜĞÜYLE DEĞİL, AT GÖZÜYLE BAKMAK 01/02/2019
KALICI ÖĞRENME VE YAPILMASI GEREKENLER 01/01/2019
KALP DİLİ 01/12/2018
KADIN İLE ERKEK BEYNİNDEKİ EMPATİ FARKI 01/11/2018
MUTSUZLAR 01/10/2018
DEĞER VERME VE DEĞERSİZLİK HİSSİ 01/08/2018
ŞIMARTILAN ÇOCUKLAR AĞIR BEDELLER ÖDÜYOR 01/07/2018
INOVASYON YENİLİK Mİ? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Mİ? 01/06/2018
YUNUS EMRE VE TRAVMA TEDAVİSİ 01/05/2018
DOSTLUK; AKIL VERMEK, TESELLİ ETMEK VE İNAÇLARIMIZ 01/03/2018
BATAN GEMİDEN KALAN SEVGİ… 01/01/2018
FIRSAT EĞİTİMİNE ÖNEM VERMELİYİZ 01/12/2017
ŞÜKÜR BİR SÖZ MÜDÜR? 01/11/2017
SEVGİ NEDİR? ALMALI MI? VERMELİ Mİ? 01/10/2017
STRES NEDİR? OLMALI MI? KURTULMALI MI? 01/09/2017
İNSAN OLMAYI ÖĞRENMEK VE KARAKTER EĞİTİMİ 01/08/2017
SÜREKLİ BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ 01/01/2017
ANACI ERKEK, BABACI KIZ, EHL-İ KEYF GENÇ MODELLERİ ÖRNEKLERİNİN ARTMASI “HATA NEREDE?” SORUSUNU SORDURTUYOR. 01/12/2016
DENEYİMLEYEN, TEVEKKÜL EDEN BİLİNÇ VE KÜÇÜK MUTLULUKLAR… 01/11/2016
KIZGINLIK- GÜCENME- HASET- ÜZÜNTÜ- KORKU-BAĞIŞLAMA 01/10/2016
GENÇLİK KÜLTÜRÜ VE TOPLUMSAL DEĞERLER 01/09/2016
İSTEKLERİMİZİ HANGİ YOLLA YAYIYORUZ? 01/07/2016
NİYET NE DEMEKTİR? 01/06/2016
SON MODA RUH HASTALIĞI: MEMNUNİYETSİZLİK 01/05/2016
DERTLİYSEN EĞER… 01/03/2016
KUŞATILMAYAN HEDEF FETHEDİLEMEZ! 01/11/2014
ÇEKTİKLERİMİZ HEP KENDİ ELİMİZDEN Mİ? 01/10/2014
TELEVİZYONUN ESİRİ OLDUK… 01/05/2014
SEVGİ, GERÇEK ANLAMDA KENDİNİ BULABİLMESİ İÇİN NE İSTER?.. 01/04/2014
İLETİŞİMDE SORU SORABİLME 01/03/2014
HUZUR MU? MUTLULUK MU? 01/02/2014
KİMSENİN SİZİ ÜZMESİNE İZİN VERMEYİN VE KİMSEYİ DE ÜZMEYİN. 01/09/2013
MUHABBET… 01/07/2013
ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ 01/06/2013
HAYATA İKİ YÖNDEN BAKMAK… 01/05/2013
EŞLER BİRBİRLERİNDE NELERE TAHAMMÜL EDEMİYOR… 01/04/2013
ÖFKELENİNCE NEDEN BAĞIRIRIZ? 01/03/2013
BİLİNÇALTINI YÖNETMEK 01/02/2013
SEVGİYİ İFADE ETMEK 01/01/2013
BOŞANMALARI ÖNLEYELİM…… 01/12/2012
GENÇLİĞİN DEĞERİ BİLİNSE İHTİYARLIĞIN ŞİKÂYETİ AZALIR 01/11/2012
GİZLİ KAMERA GEREKLİ Mİ? 01/10/2012
TELEFON VE TELGRAF 01/09/2012
DEPRESYON İLAÇLARI KULLANILMALI MI? 01/08/2012
CENNET KOKULU ELMALAR 01/07/2012
MUALLİM VE MÜELLİM 01/06/2012
HZ ALİ DEN YÖNETİCİLERE NASİHATLER 01/05/2012
SOSYAL VE MANEVİ BENLİK 01/04/2012
HAYIR DİYEBİLMEK 01/03/2012
ÖZGEÇMİŞ NASIL OLMALI? 01/02/2012

Ziyaretci Sayısı